Παράταση προθεσμίας υποβολής “ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ” ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ “ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ” μαθητών

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ” ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ “ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ” μαθητών μέχρι και την Τρίτη 30/3/221.