Μέτρα και ρυθμίσεις περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού (58η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)