Κλήρωση Μαθητών

Για τα αποτελέσματα της κλήρωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται κάθε Πέμπτη από τις 9:00 – 13:00, είτε τηλεφωνικά είτε με επίσκεψή τους στο 1ο ΕΠΑΛ.