Κανονισμός Λετουργίας

Περιγραφή: C:\Users\user\Documents\rules.files\image001.png

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΠΑΝΣ – Τ.Κ. 71307

Πληροφορίες : Κων/νος Αγγελάκης

Τηλέφωνο : 2810-324880 , 2810-237808

Fax : 2810-237020

Email: mail@1epal-irakl.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα : http://www.1epal-iraklio.gr/

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.

Το Διδακτικό Έτος των ΕΠΑ.Λ. χωρίζεται σε δύο τετράμηνα:

το Α΄ Τετράμηνο διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

και το Β΄ Τετράμηνο διαρκεί από 21 Ιανουαρίου έως 16 Μαΐου .

ΕΠΑΡΚΗΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις

ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

  • ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α)
Απουσίες έως 50

β)
Απουσίες έως 114, από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι

δικαιολογημένες

γ)
Απουσίες έως 164, από τις οποίες οι πάνω από 50 είναι

δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος Όρος της

προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες

και η διαγωγή κοσμιότατη

  • ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ)

α)
Απουσίες έως 33

β)
Απουσίες έως 75, από τις οποίες οι πάνω από 33 είναι

δικαιολογημένες

γ)
Απουσίες έως 108, από τις οποίες οι πάνω από 33 είναι

δικαιολογημένες και ο Γενικός Μέσος Όρος της

προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστον 15 πλήρες

και η διαγωγή κοσμιότατη

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις

των παραπάνω παραγράφων, η φοίτηση χαρακτηρίζεται

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

2.

Η φοίτηση όλων των μαθητών είναι υποχρεωτική και χαρακτηρίζεται σε:

3.

Δικαιολόγηση απουσιών

Κάθε μαθητής που απουσιάζει από το σχολείο, πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

· Σε περίπτωση που απουσίασε για λόγους υγείας περισσότερο από δύο συνεχόμενες ημέρες, τότε ο κηδεμόνας του πρέπει να
προσκομίσει ο ίδιος ιατρική βεβαίωση για το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

· Σε περίπτωση που απουσίασε για λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους έως και δύο συνεχόμενες ημέρες, τότε ο κηδεμόνας του πρέπει να
προσκομίσει ο ίδιος ενυπόγραφο σημείωμα. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το σχολικό έτος.

Και στις δυο περιπτώσεις
τα δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα

να προσκομιστούν και να πρωτοκολληθούν από τη γραμματεία του σχολείου πριν την παρέλευση δέκα ( 10 ) εργάσιμων ημερών από
την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Κηδεμόνας του μαθητή νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατά την εγγραφή τους, εκπληρώνουν προσωπικά την υποχρέωση για τη δικαιολόγηση
των απουσιών τους.

4.

Για την τακτική φοίτηση του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσέλευση του κηδεμόνα στο σχολείο κατά
τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωσή του.

5.

Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 8:15 (πρώτο πρωινό κτύπημα του κουδουνιού). Μετά την είσοδο των καθηγητών στην τάξη δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στην τάξη .

6.

Οι μαθητές είναι απαραίτητο να έχουν πάντα μαζί τους τα σχολικά βιβλία, τετράδια, όργανα (σχεδιάσεως κ.α.) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καλή
διεξαγωγή των μαθημάτων .

7.

Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

8.

Οι μαθητές που δε σέβονται και προκαλούν ζημιές στην περιουσία του σχολείου, εκτός από τη σχετική τιμωρία που θα τους επιβάλλεται, θα υποχρεούνται να
επανορθώσουν και οικονομικά.

9.

Δεν επιτρέπεται
η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών καταγραφής ήχου ή/και εικόνας.

10.

Δεν επιτρέπεται

οι μαθητές να εισέρχονται στο χώρο του 6ου ΕΠΑ.Λ. ή του 1ου Ε.Κ., παραβιάζοντας τα κάγκελα που χωρίζουν τα σχολεία.


11.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου έχει

καθιερώσει «ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» , κατά τις οποίες οι γονείς

και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών θα ενημερώνονται

για την επίδοση των παιδιών τους την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε

μήνα . Πιο συγκεκριμένα, για το σχολικό έτος 2015-16 οι

« ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΕΩΝ»
θα είναι:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

Πέμπτη 1/10

8:00-14:00

Δευτέρα

2/11

8:00-14:00

Τρίτη

1/12

8:00-14:00

Δευτέρα

11/1

8:00-14:00

ΕΛΕΓΧΟΙ

Α΄

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Τρίτη

1/3

8:00-14:00

Παρασκευή 1/4

8:00-14:00

Τετάρτη 11/5

8:00-14:00

Σεβασμός του χώρου και σεβασμός συμμαθητών σημαίνουν ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΠΑΙΔΕΙΑ .

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΥ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ