Ημέρες Γονέων

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 8:00 – 14:00
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 8:00 – 14:00
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 8:00 – 14:00
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 8:00 – 14:00
Φεβρουάριος θα δοθούν οι έλεγχοι α’ τετραμήνου
Παρασκευή 3 Μαρτίου 8:00 – 14:00
Δευτέρα 3 Απριλίου 8:00 – 14:00
Τρίτη 2 Μαίου 8:00 – 14:00