ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SELF-TESTS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες/μαθητές/μαθήτριες.

Σχετικά με τη διενέργεια των self-tests: Σε όσα σχολεία ανοίγουν οι μαθητές κάνουν  selftest την προηγούμενη ημέρα για να πάνε  στο σχολείο την επόμενη, δηλ. σε κάθε αναστολή και εφόσον δεν έχει γίνει κάποια ημέρα selftest κάνουν το βράδυ της προηγούμενης της επαναλειτουργίας του σχολείου για την επόμενη ημέρα και κατόπιν την ημέρα που προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Σας ευχαριστώ

Η Διευθύντρια

Μαίρη Τάκα