Διευκρίνιση σχετικά με τις Υπευθυνες Δηλώσεις Διαγραφής Αίτησης ΓΕΛ

Σε συνέχεια της αρίθμ. 106120/Δ2/1-9-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να γίνει διαγραφή των ηλεκτρονικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την εγγραφή σε ΓΕ.Λ., ώστε να γίνει νέα αίτηση για ΕΠΑΛ (σελ. 4, παρ. 3α), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα ο αριθμός πρωτοκόλλου της αρχικής ηλεκτρονικής αίτησης.

Εκ της Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εγγραφών ΓΕ.Λ.