Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων ΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, για τον καθιερωμένο Αγιασμό ισχύει η με αρ.πρωτ.Φ1/115739/ΓΔ4/4-9-2020
εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.