Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2012

Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2012
Εγκύκλιος 2012_6_5_Φ_251_62861_Β6_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΚΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2012