ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Προς τους κ.κ. Διευθυντές Σχολείων ΔΕ Ηρακλείου
Ύστερα από αρκετά τηλεφωνικά αιτήματα προς την υπηρεσία μας προκειμένου να σας γνωστοποιηθεί ο νέος βαθμός και ΜΚ σύμφωνα με το νόμο 4024/2011, σας στέλνουμε για ενημέρωση και μόνο τον ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ πίνακα κατάταξης.
Ο πίνακας δεν βρίσκεται στην τελική του μορφή. Έχει εκκρεμότητες ως προς την ένταξη της προϋπηρεσίας ορισμένων εκπαιδευτικών από μετάθεση, νεοδιόριστων του Αυγούστου 2011, αποφοίτους ΑΣΕΤΕΜ κ.α. εκκρεμότητες.
Επομένως, μέχρι την αποστολή του ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα για έλεγχο από τους εκπαιδευτικούς, παρακαλούμε να μην απευθύνετε τηλεφωνικά αιτήματα προκειμένου να διευκολύνετε το έργο μας.
Επεξήγηση σχετικά με τον τρόπο της βαθμολογικής και μισθολογικής ένταξης υπάρχει στο σχετικό πίνακα στο 2ο φύλλο εργασίας εργασίας και βασίζεται στο άρθρο 28 κ 29 του νόμου.
Σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 4 του νόμου, θα γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη του χρόνου αυτού, ΜΟΝΟ ύστερα από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται το οποίο δεν έχει εκδοθεί. Όταν εκδοθεί θα καθοριστεί στη συνέχεια η όλη διαδικασία από την υπηρεσία μας.
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ