Θέμα: 1) Δελτίο Εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2022. 2) Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΕΠΑΛ χωρίς νέα εξέταση.

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους