Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1.Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3.Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων2Θ+2Ε
4.Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων2Θ+2Ε
5.Γεωγραφία Τουρισμού
6.Εφαρμογές στον Τουρισμό
7.Αγγλικά Ειδικότητας
8.Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά
Σύνολο ωρών :23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Τίτλοι σπουδών:

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας παίρνουν δύο (2) τίτλους σπουδών:

  • Πτυχίο “Υπαλλήλου Τουριστικών Επιχειρήσεων”
  • Απολυτήριο Λυκείου, όμοια και ισότιμα με το Γενικό Λύκειο

Δυνατότητες Εργασίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

  • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
  • Καταγραφεί τα στοιχείων πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής.
  • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
  • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
  • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα Λογαριασμών Πελατών.
  • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
  • Εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.