ΤΟΜΕΙΣ

Στο σχολείο μας λειτουργούν τρεις (3) τομείς

Πληροφορικής

Οικονομίας & Διοίκησης

Υγείας πρόνοιας & Ευεξίας

Η Α’ τάξη ΕΠΑΛ είναι κοινή για όλους τους μαθητές με 3 μαθήματα προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας σε συμφωνία με τους τρεις (3) παραπάνω τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας.

Αρχές Ηλεκτροτεχνίας

Αρχές Οικονομίας

Αγωγή Υγείας

Οι τομείς επιλέγονται από του μαθητές στην Β’ τάξη.