Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας

Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα και υπευθυνότητα

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα  Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.

Στο σχολείο μας λειτουργούν 2 ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1. Ανατομία-Φυσιολογία
2. Πρώτες Βοήθειες2E
3. Υγεία και Διατροφή
4. Διαπροσωπικές σχέσεις
5. Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6. Αγγλικά Τομέα
7. Ειδικό Μάθημα Α (Σύγχρονη Αισθητική)5(Θ+Ε)
8. Ειδικό Μάθημα Β (Βασικές αρχές Κομμωτικής)5(Θ+Ε)
Σύνολος Ωρών: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο