ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2011-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε. 2011-12

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ 2012

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕ 2012

Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών 1ου ΕΠΑΛ

Τη  Δευτέρα  28/02/2011  και ώρα 12:15 θα γίνει συνεδρίαση των καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, με θέμα:

«Πειθαρχικό παράπτωμα μαθητών»

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να είναι παρόντες.

Από τη Διεύθυνση