ΕΠΕΙΓΟΝ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

κ. Διευθυντή

Σας στέλνω ένα έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ (ίσως και να σας έχει έλθει) που
αφορά τις οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών στην Γ΄Λυκείου και παρακαλώ
να δοθεί σε όλους τους Μαθηματικούς που διδάσκουν στην Γ΄Λυκείου (και
Δ΄Εσπερινού) με την προτροπή να ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗς ΣΕΛΙΔΑΣ 12.

ΣΑΣ ΧΑΙΡΕΤΩ

ΔΗΜ. ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ, Σ.Σ.Μ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ