Καταστάσεις Βαθμολογιών

Α΄ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ομάδες τμημάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξης

Επειδή υπεβλήθησαν από του κηδεμόνες πολλές αιτήσεις μη παρακολούθησης μαθημάτων το μοναδικό τμήμα που θα παραμείνει σε ομάδες είναι το ΒΠ

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα έρχονται κάθε μέρα στο σχολείο από Πέμπτη 21/5/2020

Προθεσμία υποβολής Υπεύθυνης δήλωσης μη παρακολούθησης

Παρακαλούμε τους κηδεμόνες να καταθέσουν βεβαίωση μη παρακολούθησης των μαθητών μας μέχρι την Τετάρτη 20/5/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία υπεύθυνη δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή

Πρόγραμμα σχολείου των ομάδων τμημάτων από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2020

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάστε το πρόγραμμα του σχολείου για όλες τις τάξεις από 18 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Έγινε αναπροσαρμογή λόγω υπεύθυνων δηλώσεων μη παρακολούθησης και κάποια τμήματα της Γ τάξης (ΓΠ, ΓΤ , ΓΚ1 , ΓΚ2) θα έρχονται όχι σε ομάδες αλλά όλες τις ημέρες ως ολόκληρο τμήμα.

Προσοχή οι απουσίες καταχωρούνται για όλους τους μαθητές στα απουσιολόγια άλλα δεν προσμετρώνται μόνο για τους μαθητές που οι γονείς τους έχουν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση

Υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες υποβολής

Οι κηδεμόνες να έρθουν στο σχολείο αυτοπροσώπως να συμπληρώσουν τυπωμένη υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν

Οι κηδεμόνες να την κατεβάσουν (παρακάτω) να την συμπληρώσουν και να την θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής σε ένα ΚΕΠ και να την δώσουν να την φέρουν οι μαθητές

Να την κατεβάσουν (παρακάτω) να την συμπληρώσουν να την υπογράψουν να την σκαννάρουν ή να την βγάλουν μια φωτογραφία με το κινητό και να την στείλουν στο email (1epalirakl@gmail.com) του σχολείου.