Ενημέρωση email Κηδεμόνων

Η επίσημη επικοινωνία και ενημέρωση των κηδεμόνων είτε για απουσίες είτε για τρέχοντα ζητήματα του σχολείου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και μέσω των email που έχετε δηλώσει όταν ολοκληρώσατε την εγγραφή του παιδιού σας.

Όσοι κηδεμόνες δεν λαμβάνουν email από το σχολείο θα πρέπει να στείλουν ένα email στο 1epalirakl@gmail.com το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα :

Όνομα Μαθητή/τριας:

Επίθετο Μαθητή/τριας:

Πατρώνυμο Μαθητή/τριας:

Τάξη/Τομέα/ Ειδικότητα Μαθητή/τριας: :

Το email στο οποίο θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις :

Δήλωση Μαθητών που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε μέχρι την Δευτέρα όσοι μαθητές αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν προσέρχονται στο σχολείο προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα σχηματισμού διαδικτυακών μαθημάτων.

Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται:
(α) Στους μαθητές τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς.
(β) Στους μαθητές τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που λειτουργούν κανονικά, ήτοι δεν τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, οι οποίοι δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς:
(i) ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου του άρθρου 8 της υπό στοιχεία

 Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/20-8-9-2020 (ΦΕΚ 3780 τΒ΄) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών,
(ii) συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19,
(iii) νοσούν οι ίδιοι από κορωνοϊό COVID-19
(iv) έχουν υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένουν την έκδοση του αποτελέσματος.

Περιπτώσεις μη προσμέτρησης απουσιών (ομάδες αυξημένου κινδύνου)

1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες. iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα). vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα. γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

Ενημέρωση για κηδεμόνες σχετικα με το COVID-19

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο σχολείο, προκειμένου ένας μαθητής που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου να μπορεί να απουσιάζει με δικαιολόγηση των απουσιών , είναι η Παρασκευή 18-9-2020.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, τα  παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.

Σας επισημαίνουμε ότι οφείλετε να ενημερώνετε άμεσα τη διεύθυνση του σχολείου   όταν ο  μαθητής απουσιάζει από το σχολείο και  ο λόγος απουσίας σχετίζεται με τον κορωνοϊό COVID-19,  όπως αν νοσεί ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του.

Τέλος, προς ενημέρωση σας, το σχολείο τελεί υπό κατάληψη σήμερα  με ένα από τα βασικά  αιτήματα τη  χρήση μάσκας στο σχολείο κατεβασμένη κάτω από την μύτη ενώ βρίσκονται μέσα στην τάξη  (πράγμα που αντιβαίνει τους κανονισμούς του ΕΟΔΥ).