Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ 2011-2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XHMEIAΣ Α ΕΠΑΛ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΕΠΑΛ 2011-2012
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ν. ΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΕΠΑΛ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΕΠΑΛ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ν. ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΕΠΑΛ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ν. ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑΣ Κ Ν. ΕΛΛ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α ΕΠΑΛ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών και Γονέων της τοπικής κοινωνίας με τίτλο: «Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων. ,Τρώμε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα;»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών και Γονέων της τοπικής κοινωνίας με τίτλο: «Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων. ,Τρώμε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα;»