Ενημέρωση Υποβολής Μηχανογραφικών

Μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιήσει τα μηχανογραφικά τους δελτία
33 υποψήφιοι,
έχουν κάνει προσωρινή αποθήκευση αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει
14 υποψήφιοι
και δεν έχουν κάνει καθόλου μηχανογραφικό
33 υποψήφιο

Προσοχή !!!!

Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα πρέπει να γίνει μέχρι 15 Ιουλίου 2019. Το σχολείο θα είναι ανοικτό για την παραλαβή των κωδικών ασφάλειας την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και την τελευταία ημέρα Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Οριστικές εγγραφές 2019-20

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έληξαν την Τετάρτη 3/7/2019. Η οριστική εγγραφή για όσους δεν την έχουν κάνει μέχρι τώρα θα πρέπει να γίνει μέχρι το αργότερο την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Το σχολείο θα είναι ανοικτό την Τρίτη 9/7/2019 την Πέμπτη 11/7/2019 και την Δευτέρα 15/7/1019 για εγγραφές και για να δοθούν κωδικοί ασφάλειας για την κατάθεση των μηχανογραφικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι μαθητές δεν θα κάνουν την οριστική εγγραφή στο σχολείο μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες ενδέχεται να μην μπορούν να εγγραφούν τον Σεπτέμβριο, επειδή δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα υπάρχοντα τμήματα, ακόμα και αν έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή.Οριστικές εγγραφές μαθητών 2019

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έληξαν την Τετάρτη 3/7/2019. Η οριστική εγγραφή για όσους δεν την έχουν κάνει μέχρι τώρα θα πρέπει να γίνει μέχρι το αργότερο την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Το σχολείο θα είναι ανοικτό την Τρίτη 9/7/2019 την Πέμπτη 11/7/2019 και την Δευτέρα 15/7/1019 για εγγραφές και για να δοθούν κωδικοί ασφάλειας για την κατάθεση των μηχανογραφικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Όσοι μαθητές δεν θα κάνουν την οριστική εγγραφή στο σχολείο μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες ενδέχεται να μην μπορούν να εγγραφούν τον Σεπτέμβριο, επειδή δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα υπάρχοντα τμήματα, ακόμα και αν έχουν κάνει ηλεκτρονική εγγραφή.