Ξενάγηση στα ενετικά μνημεία της πόλης μας από τους μαθητές του 1ου Επαλ

Στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning που εκτελεί το σχολείο μας σχετικά με την Ενετοκρατία στην Κύπρο και στην Κρήτη τα παιδιά του 1ου ΕΠΑΛ μας ξεναγούν στα Ενετικά μνημεία της πόλης μας .

Επίσκεψη ομάδας eTwinning στα ενετικά μνημεία της πόλης μας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη στα Ενετικά μνημεία της πόλης μας από την ομάδα eTwinning του σχολείου μας μαζί με την ομάδα eTwinning του 9ου Γυμνασίου που συμμετέχουν από κοινού στο πρόγραμμα «η Ενετοκρατία στην Κρήτη και στην Κύπρο » . Η ξενάγηση έγινε από την αρχαιολόγο κα Κάλλια Νικολουδάκη . Κατά την διάρκεια της εκδρομής μαγνητοσκοπήσαμε οπτικοακουστικό υλικό για να παραχθεί βίντεο όπου τα ίδια τα παιδιά μας θα μας ξεναγούν στα Ενετικά μνημεία της πόλης μας