Ωρολόγιο Πρόγραμμα τμημάτων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μαθητές όλων των τμημάτων Α’ Β’ και Γ’ τάξης που οι κηδεμόνες τους δεν έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση «Μη παρακολούθησης», ότι από 25/5/2020 θα έρχονται κάθε μέρα στο σχολείο.

Οι μαθητές που οι κηδεμόνες τους έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση μη παρακολούθησης θα συνεχίσουν να μην έρχονται στο σχολείο.

Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία Επαγγελματικού Λυκείου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το τρέχον σχολικό έτος στις Α ́ και Β ́ τάξεις των ΕΠΑ.Λ. ότι πρέπει να διατηρήσουν το σύνολο των σχολικών τους βιβλίων (Γενικής Παιδείας – Τομέα – Ειδικότητας), ώστε αυτά να αξιοποιηθούν στην έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Καταστάσεις Βαθμολογιών

Οι βαθμολογίες θα πρέπει να στέλνονται αποκλειστικά στο
Email : 1epalvathmoi@gmail.com

Α΄ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη