Καταστάσεις Βαθμολογιών 1ου τετραμήνου 2019-20

Καταστάσεις βαθμολογίας για το 1ο τετράμηνο 2019-20. Παρακαλούμε να μην αλλάξετε την μορφή των φύλλων EXCEL.
Οδηγίες

  • Επιλέγουμε το τμήμα και το κατεβάζουμε στον υπολογιστή μας.
  • Μπορούμε να εισάγουμε βαθμολογίες για πολλά μαθήματα σε κάθε τμήμα.  
  • Έπειτα επιλέγουμε την καρτέλα με το μάθημα που θέλουμε να εισάγουμε τις βαθμολογίες και συμπληρώνουμε αριθμητικά σε ακέραιους αριθμούς. 
  • Προσοχή αν δεν υπάρχει βαθμολογία για κάποιο μαθητή εισάγουμε Δ κεφαλαίο (Δ).
  • Στέλνουμε μόνο τα αρχεία των τμημάτων που εισάγαμε βαθμολογίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!Η αποστολή γίνεται στο email : 1epalvathmoi@gmail.com\

Α’ Ταξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Ώρες ενημέρωσης γονέων για την σχολική επίδοση των μαθητών

Μπορείτε να κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερωθείτε πότε είναι διαθέσιμοι οι καθηγητές για ενημέρωση σχολικής επίδοσης των μαθητών.

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μαθητείας Δ’ φάσης

Οι εντάσεις επί του παρακάτω προσωρινού πίνακα κατάταξης μπορούν να γίνουν από

ΠΕΜ 10/10/2019 έως ΠΑΡ 11/10/2019.

Την ΔΕΥ 14/10/2019 Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα επιλεγέντων μαθητευομένων

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                                                    

Α/Α   ΑΡ.ΑΙΤ. ΕΤΟΣΑΠΟΦ.            ΠΤΥΧΙΟΥ       ΑΠΟΛ.      ΗΛΙΚΙΑ     ΒΑΘ.

1              7358       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       15,1

2              10611    2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     άνω των 25         14,9

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ                                                            

1              5606       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       16,6

2              6466       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       16,4

3              5667       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       16,1

4              7937       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       16,1

5              7478       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       15

6              9021       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       14,9

7              9055       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       14,5

8              6618       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       13,4

9              8303       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       13,1

10           10080    2018       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       15,6

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ                                                                                

Α/Α    ΑΡ. ΑΙΤ     ΕΤΟΣ      ΠΤΥΧΙΟ         ΑΠΟΛ.          ΗΛΙΚΙΑ                ΒΑΘ

1              9062       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       15,9

2              6656       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     άνω των 25         15,4

3              5717       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       14,5

4              6750       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       14,4

5              8527       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       13,3

6              9044       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       12,9

7              10336    2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       12,2

8              7146       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       11,3

9              5769       2017       Ν. 4186/2013      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       13,7

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ  θΕΣΕΙΣ                                        

1              7465       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     άνω των 25         19

2              5634       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       15,7

3              8472       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       15,1

4              6223       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       14,9

5              5611       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       14,8

6              6249       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       11,1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ                                                                                             

Α/Α   ΑΡ. ΑΙΤ. ΕΤΟΣ     ΠΤΥΧΙΟΥ           ΑΠΟΛ.          ΗΛΙΚΙΑ                 ΒΑΘ

1              8652       2019       Ν. 4386/2016      ΕΠΑΛ     κάτω των 25       11,3

2              8447       2012       Ν. 3475/2006      ΕΠΑΛ     άνω των 25         18,9

3              10517    2007       Παλαιού Τύπου                Άλλο      άνω των 25         11,9

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ                                                                    

ΚΑΝΕΙΣ                                                                                

Ολοκλήρωση Σχεδίου δράσης ΜΝΑΕ

Το σχέδιο δράσης μέσω του προγράμματος «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» ολοκληρώθηκε. Το Σχέδιο δράσης του σχολείο μας είχε τον τίτλο «Ένα όμορφο και ελκυστικό σχολείο για τους μαθητές μας» και περιελάμβανε 4 επιμέρους δράσεις. Παρακάτω μπορείτε να δείτε το φυλλάδιο και μερικές φωτογραφίες από τις επιμέρους δράσεις.