Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών και Γονέων της τοπικής κοινωνίας με τίτλο: «Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων. ,Τρώμε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα;»

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών και Γονέων της τοπικής κοινωνίας με τίτλο: «Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων. ,Τρώμε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα;»

Διεθνής Διαγωνισμός ThinkQuest 2012

Το Oracle Education Foundation έχει προκηρύξει το Διεθνή Διαγωνισμό ThinkQuest 2012 (ThinkQuest International Competition 2012).

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων (Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων), Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική.

Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας
http://www.thinkquest.org/competition .
Όλες οι λεπτομέρειες για το διαγωνισμό ThinkQuest 2012 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
http://www.thinkquest.org/competition