ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ .

2) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ Ή ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΑΠΟ Κ.Ε.Π. .

3) ΓΙΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ (Π.Χ. 20/12/2017 ΚΑΙ 21/12/2017), ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ .

4) ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ (Π.Χ. 20/12/2017 ΚΑΙ 23/12/2017) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

ΑΝ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ

 

pdf icon ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΥΣΙΩΝ.PDF
pdf icon Αίτηση-δικαιολόγησης-Απουσιών.pdf

Οριστικός Πίνακας Υποψηφίων για την τάξη Μαθητείας

Στο Ηράκλειο σήμερα 29 Νοεμβρίου 2017 και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου συνεδρίασε η επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμό 4/23-11-2017 Πράξη του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στην τάξη μαθητείας στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής».

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων που κατατέθηκαν έγκαιρα και πρωτοκολλήθηκαν στο πρωτόκολλο  του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου  σύμφωνα με:

  • την με αριθμό Φ7/136312/Δ4 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2859/21-8-2017 Τεύχος Δεύτερο)
  • την διευκρινιστική με αριθμό Φ7/207422/Δ4. σχετικά με την συμμετοχή της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» .
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 12871/22-11-2017 «Συμπληρωματική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας – Β’ φάση» συντάσσει τον παρακάτω οριστικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων:

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Οριστικός Πίνακας Υποψηφίων για την τάξη Μαθητείας»