Παράταση προθεσμίας υποβολής «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ» ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ» μαθητών

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ» ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ» μαθητών μέχρι και την Τρίτη 30/3/221.