Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά τάξη και Τμήμα από 9/11/2020

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του κάθε τμήματος. Γνωρίζοντας το ονοματεπώνυμο του καθηγητή και ανατρέχοντας στο αρχείο με τους συνδέσμους των ηλεκτρονικών τάξεων θα μπορείτε να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική τάξη του.

Α’ τάξη

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Απάντηση