Πρόγραμμα σχολείου ανά τμήμα από 12/10/20

Α’ τάξη (όλα τα μαθήματα εξ αποστάσεως)

Β’ τάξη

Γ’ τάξη

Απάντηση