Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών-Προθεσμίες (ΝΕΟ)

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021»

Απάντηση