Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν.4610/2019 (Α΄ 70)»

Κατεβάστε την εγκύκλιο

Απάντηση