Προθεσμία υποβολής Υπεύθυνης δήλωσης μη παρακολούθησης

Παρακαλούμε τους κηδεμόνες να καταθέσουν βεβαίωση μη παρακολούθησης των μαθητών μας μέχρι την Τετάρτη 20/5/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

Μετά την παραπάνω ημερομηνία καμία υπεύθυνη δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή

2 σχόλια στο “Προθεσμία υποβολής Υπεύθυνης δήλωσης μη παρακολούθησης”

Απάντηση