Προσέλευση μαθητών Γ’ τάξης

Τα μαθήματα για τους μαθητές της Γ’ τάξη ξεκινούν στις 11 Μαΐου χωρισμένα σε δυο ομάδες (παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις ομάδες ανά τμήμα). Για κάθε ομάδα μια ημέρα θα έρχεται στο σχολείο και μία όχι εκτός από τα τμήματα κάτω των 15 μαθητών (ΓΠ και ΒΟ3) τα οποία θα έρχονται κάθε μέρα επειδή δεν χωρίζονται σε ομάδες. Τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται κανονικά

Πχ για το ΓΑ1
Η Α ομάδα θα έρχεται την πρώτη εβδομάδα 11-15/5/20 : Τρίτη και Πέμπτη ενώ η Β’ ομάδα : Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή για την επόμενη εβδομάδα 18-22/5/20 ανάποδα Α ομάδα : Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Β ομάδα :Τρίτη, Πέμπτη. Αυτό θα γίνεται επαναλαμβανόμενα (παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα των ομάδων.

Πατήστε το κουμπί παρακάτω για να δείτε τους μαθητές κάθε τμήματος χωρισμένους κατά ομάδες. Στα στοιχεία των μαθητών έχουν προστεθεί αστεράκια για λόγους προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούνται οι μαθητές να έρχονται στο σχολείο μόνο τις ημέρες που έχουν μάθημα σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Θα ακολουθήσει σε επόμενη ανάρτηση ο χωρισμός των ομάδων της Α’ και Β’ τάξης.

Απάντηση