Πρόγραμμα υλοποίησης της εξ αποστάσεως ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών/τριών

Σας γνωστοποιούμε ότι το 1o ΕΠΑΛ Ηρακλείου πραγματοποιεί εξ αποστάσεως ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και γονέων, όπου παρίσταται ανάγκη.
Για τον σκοπό αυτό, η ψυχολόγος του σχολείου Τσαγκαράκη Δέσποινα, αφού λάβει σχετικό αίτημα από τον γονέα που επιθυμεί να συνεχίσει την υποστήριξη ή να συμμετέχει στο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, θα χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα, ανά περίπτωση. 
Οι γονείς των μαθητών/τριών μπορούν να απευθύνονται στην ψυχολόγο του σχολείου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση
tsagkarakidespina@hotmail.com
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι διατηρώντας την επικοινωνία μας ζωντανή και αξιοποιώντας την τεχνολογία όπως αυτό είναι εφικτό, εξασφαλίζουμε το απαραίτητο δίκτυο υποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ των μελών του σχολείου μας, ώστε να παραμείνουμε δυνατοί μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων.

Απάντηση