Εξ αποστάσεως μάθηση

Εδώ μπορούν οι μαθητές να βρουν όλες τις συνδέσεις και το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως μάθηση.

Δείτε το Πρόγραμμα μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης

Κατεβάστε το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης σε Αρχείο

Υποστήριξη με υλικό  και επικοινωνία με καθηγητές

Ψηφιακές Τάξεις στο Πανελλήνιο σχολικό Δίκτυο

Απάντηση