Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιου από μαθητές

Παρακαλούνται οι μαθητές που το επιθυμούν να συπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο που αφορά το μάθημα της Ιστορίας.

https://goo.gl/forms/60HcnQgj3ZklMLUF2

 

Απάντηση