Εγγραφές/Μετεγγραφές Μαθητών για το Σχ.Έτος 2017-18

1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης

Εγγραφές/Μετεγγραφές Μαθητών για το Σχ.Έτος 2017-18

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν

να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν

σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος
2017-2018,

υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της
εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


https://e-epal.minedu.gov.gr


συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι
κηδεμόνες τους.Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis,
χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το
νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα
. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά
τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες

δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται
στοιχεία όπως:

1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν
στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης

4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α ́ Τάξη ή στον Τομέα της Β ́ Τάξης ή στην
Ειδικότητα της Γ ́ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ ́ τάξης
εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας

Σημειώνεται ότι:

· Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην
οποία έχουν προτεραιότητα εγγραφής.

· Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες
πρέπει να γνωρίζουν ότι

η κατάταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά
προτίμησης

που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις
προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

· Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι
ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και

οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την
οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που
επιλέχθηκαν

προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.


 • Οι μετεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.

  οι οποίοι/ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη
  εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει
  ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη
  δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 7η Ιουλίου 2017. Οι εν λόγω
  ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην
  προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατάταξής τους,

  θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα
  λειτουργίας τους, από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017

  .
 • Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες
  στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν
  από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

 • Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους
  2016-2017

  , οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση
  πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

 • Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη
  συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν
  να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο 1ο
  ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου κατά τις ώρες λειτουργίας του σύμφωνα με τον
  παρακάτω πίνακα:

Ωράριο Ηλεκτρονικών Εγγραφών

Δευτέρα 19/06/2017

08:00 – 14:00

Τρίτη 20/06/2017

11:30 – 14:00 (Λόγω Πανελλαδικών)

Τετάρτη 21/06/2017

11:30 – 14:00 (Λόγω Πανελλαδικών)

Πέμπτη 22/06/2017

08:00 – 14:00

Παρασκευή 23/06/2017

08:00 – 14:00

 

1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Υπεύθυνη Δήλωση

«Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ________________________ __________________
εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου να υποβάλλει
την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης του/της μαθητή/τριας
_________________________________________ για την Α ́τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω
αδυναμίας απόκτησης κωδικών taxis».

Ηράκλειο ___ / ___ / ___

Ο Υπογράφων

Ανακοίνωση Εγγραφών-Μετεγγραφών 2017-18