Προτάσεις για ορισμό εισηγητών – μελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) έτους 2012- Εκπαιδευτικοί

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τον ορισμό εκπαιδευτικών ως εισηγητές – μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α΄) του έτους 2012.
Οι προτάσεις θα κατατεθούν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων μετά από συνεργασία των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης – Τμήμα Β’

Ο Προϊστάμενος
Αναστάσιος Βιολέτης

Υπεύθυνη δήλωση
ΚΕΕ_ΕΠΑΛ_Α_ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ_2012
ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ Κ.Ε.Ε.

Απάντηση