Συνεδρίαση Συλλόγου Καθηγητών 1ου ΕΠΑΛ

Τη  Δευτέρα  28/02/2011  και ώρα 12:15 θα γίνει συνεδρίαση των καθηγητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, με θέμα:

«Πειθαρχικό παράπτωμα μαθητών»

Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να είναι παρόντες.

Από τη Διεύθυνση

Απάντηση