Έλεγχοι Προόδου Μαθητών

Πληροφορούμε τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου ότι την Πέμπτη 3η Φεβρουαρίου 2011 μετά τις 11:30 π.μ. μπορούν να παραλάβουν τον έλεγχο ‘Α τετραμήνου των κηδεμονευομένων τους από τα γραφεία καθηγητών του σχολείου μας.

Απάντηση