Το σχολείο μας

Το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου βρίσκεται στην περιοχή της Κηπούπολης.

Για το σχολικό έτος 2011-2012 λειτουργούν:

στη Β’ Τάξη τομείς Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών και Οικονομίας-Διοίκησης

και στη Γ’ Τάξη ειδικότητες:

  1. Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
  2. Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών
  3. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών και
  4. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων


Απάντηση