Ειδικότητες

Στο 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου θα λειτουργήσουν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες (σε παρένθεση η αντιστοιχία με τις παλιές ειδικότητες των ΕΠΑΛ):
Οι εγγραφές συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών ΚΑΙ Δικτύων Η/Υ)
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (Υπαλλήλων Διοίκησης και οικονομικών Υπηρεσιών)
Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων)
Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού
Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης
ΤΟΜΕΑΣ ΑIΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης